ALARMMELDER

Een hele geruststelling, de wetenschap dat uw installatie 24 uur per dag, 7 dagen per week wordt bewaakt. Bij storing kan door vroegtijdig ingrijpen een verdere verergering (of mogelijke ramp) worden voorkomen.
Materiële schade en/of productieverlies kan zo vaak binnen de perken blijven. En dat is uw verantwoordelijkheid waar Curatech de juiste apparatuur kan leveren.
Adésys alarm- en storingsmelders zijn speciaal ontworpen om na een alarm direct hulp in te roepen. Via het telefoonnet kunnen telefoontoestellen, Gsm, semafoons of een meldcentrale(s), of in een combinatie daarvan worden opgeroepen.
Storings- en of servicemeldingen kunnen automatisch naar de juiste persoon of dienst worden doorgegeven. Curatech voorziet hiermee in een uiterst efficiënte en effectieve bewaking van uw installatie.

Curatech is reseller van Adésys alarmmelders, Adésys Octalarm of Octalarm-Touch.

Technische vragen of ondersteuning.

Onze reparatieafdeling is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 16:30 uur op telefoonnummer 046 449 3221.